Γενεαλογικά δένδρα
ΑΕΤΟΠΟΥΛΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ (Οι ρίζες μας) - Πασχάλης Τερζής
"Αετόπουλα της Ρούμελης του Τυμφρηστού καμάρια, αγαπημένα μου παιδιά μια χάρη σας ζητάω. Κοιτάτε εκείνες τις κορφές τις χιονοστολισμένες (φωτο: Αϊ-Λιάς) εκεί είναι οι ρίζες μας στα βράχια φυτεμένες. Να μην ξεχάσετε ποτέ τ'όνομα του παππού σας τους κόπους του πατέρα σας, τη στράτα του σπιτιού σας. Κοιτάτε εκείνες τις κορφές τις χιονοστολισμένες, εκεί είναι οι ρίζες μας στα βράχια φυτεμένες. Και όταν ζυγώσει η ώρα μας δάκρυα να μην τρέξουν, φέρτε κλαρίνα και βιολιά για να μας συνοδέψουν. Κοιτάτε εκείνες τις κορφές τις χιονοστολισμένες, εκεί είναι οι ρίζες μας στα βράχια φυτεμένες". 
   


Ενδεικτικές  Φωτογραφίες  κατά Γενεαλογικό
Δένδρο

1 .  Κώστας  Παναγιώτου - Παπαναγιώτου 
"Κουδούνας"

Α΄ Γενεά (Γενάρχης)
Κώστας  Παναγιώτου - Παπαναγιώτου  "Κουδούνας" Α΄


                  
                    Βασίλειος Κων. Παπαναγιώτου                                  
                  Δημήτριος (Τάκης) Κων. Παπαναγιώτου             Αικατερίνη σύζ. Δημ. Παπαναγιώτου                                                   ("Παπαναϊτάκης")                                       (Το γένος Χατζοπούλου) 


                                                          
 Γεώργιος  Δημ.  Παπαναγιώτου (΄'Κακαλιούρας")    Βασίλειος  Γεωρ. Παπαναγιώτου
(1871 -   ;  )                                                            (1905 -   ;  )   

                                  
Κωνσταντίνος Δημ. Παπαναγιώτου                            Βασίλειος  Κων. Παπαναγιώτου
          (Κουδούνας  Β΄  1875 -   ;    )                           (Έπεσε ηρωϊκά στο Ζάβροχο το 1940) 
                               
                                 
                    Δημήτριος  Κων. Παπαναγιώτου                                    Νικόλαος  Κων. Παπαναγιώτου
                               (1916 -   ;  )                                                                   (1923 -2016)

                                         
              Νικόλαος  Δημ. Παπαναγιώτου                                    Νικόλαος  Νικ. Παπαναγιώτου
                      (Αναγνώστης 1884 - 1919)                                              (Νικάκης 1918 - 1973)                                
                                   
Δημήτριος  Νικ.  Παπαναγιώτου                           Βασιλική  Νικ. Παπαναγιώτου


                                                               
 Κωνσταντίνος  Νικ. Παπαναγιώτου                       Νικόλαος  Κων. Παπαναγιώτου


                                                                  
                     Σταυρούλα  Δημ. Παπαναγιώτου                                    Σπύρος  Βασ. Μπούρας
                              (1875 -  1977  )                                                         (1915 -      )
                 Σύζυγος Β΄: Βασίλειος  Σπ. Μπούρας
             
                                                                         Παναγιώτης Βασ. Μπούρας                                            Ανδρέας Βασ. Μπούρας
                                    (1920 -       )                                                            (1918 - 1947)                                                                                                                                                  Ήρωας του Ρίμινι,
                                                                                                                  θύμα εμφυλίου 1947


                                               
                       Δημήτριος Βασ. Μπούρας                                               Βασίλειος Δημ. Μπούρας
                                 (1912 -     )

                                   Φωτο ;                                                                 Φωτο ;                                                                          

                     ( ..... ; - ....... ; )                                                                   (1919 -  ;  )
            Μαρία Δημ. Παπαναγιώτου
            Σύζυγος :  Βασίλειος Αθ. Δανιήλ                                     Βασίλειος  Βασ. Δανιήλ
                     (1876 - ...... ;)                         Φωτό                                                                                      Φωτο


         Αθανάσιος Βασ. Δανιήλ                                                     Βασίλειος Αθ. Δανιήλ                                                                             2 . Γεώργιος  Παναγιώτου - Παπαναγιώτου
                                           "Γιωργούλας"

                                                                 Α΄ Γενεά (Γενάρχης)
Γεώργιος (Γιωργούλας) Παπαναγιώτου  

         
                                Ευάγγελος Γ. Παπαναγιώτου (1843 - ...)                                   => Αθηνά Γ. Παπαγεωργοπούλου  ή
                (Δεν υπάρχει φωτογραφία)                                       Παπαγεωργίου, σύζ. Ε. Παπαναγιώτου
                                                                                                                                (1846 -1958)                                           
Γεώργιος Ευαγ. Παπαναγιώτου  ( 1884 -   )
Ελένη, σύζ. Γεωρ. Παπαναγιώτου
                              
                 
                                                                                                                                                                                                                                
                                                       
Νικόλαος Γεωρ. Παπαναγιώτου                                                  Κων/νος Γ. Παπαναγιώτου  
                (1924 - 1945 )                                                                         (1931 -      )
 
                                                        
               Ιωάννης Γ. Παπαναγιώτου                                           Δημήτριος Γ. Παπαναγιώτου                                           (1926 - 1945)                                                                (1929 -           )                                                                                       
                           
                                                       
Ιωάννης Ευαγ. Παπαναγιώτου                                   Ευάγγελος Ιωάν. Παπαναγιώτου  
                           (1891-       )                                                                 (1939 -       )
  
                                             
Άρτεμις Ευαγ. Παπαναγιώτου                                                   Γεώργιος Αναγνωστόπουλος (Γαρδίκι)
            (1899 -  ;            )                                                           (Σύζ. της Αρτεμισίας Ε. Παπαναγιώτου)

                                            
        Γιαννούλα Γ. Αναγνωστοπούλου                                           Ελευθέριος Γ. Αναγνωστόπουλο                       (1931 -    )                                                                            (1928 -   ;)                 
         
                                        
Κωνσταντίνος Γ. Αναγνωστόπουλος                                 Γεώργιος Κ. Αναγνωστόπουλος 
                (1937 -     )                                                           Άρτεμις  Κ. Αναγνωστοπούλου


                                        
Κωνσταντίνος Γεωρ. Παπαναγιώτου                                 Αικατερίνη Συζ. Κων/νου Παπαναγιώτου
                       (Γιωργούλας)                                                                   (Το γένος Πιλάτου)                  
                  (1846 -     ;     )  

                                                 
                Γεώργιος Κων. Παπαναγιώτου                                         Βασιλική σύζ. Γ. Παπαναγιώτου                 (1883 -  ;  )                                                                  (το γένος Δημ. Αγγέλη)

                                               
Νικόλαος Γεωρ. Παπαναγιώτου                                       Ελένη  σύζ. Νικ. Παπαναγιώτου 
      (1925 -       )                                                                  (το γένος Ηλ. Αλεξίου)
                                                                                                           

              
                                      
     Κωνσταντίνος Γεωρ. Παπαναγιώτου                               Αγγελική Σύζ. Κων. Παπαναγιώτου 
                      (Παπακώστας)

    Γεώργιος Κων. Παπαναγιώτου

                      Φωτο υπάρχει                                                                Φωτό  υπάρχει  Αλέξανδρος Γεωρ. Παπαναγιώτου                                        Γεώργιος Αλ. Παπαναγιώτου


                     Φωτό  υπάρχει                                                                 Φωτο  υπάρχει


 Δημήτριος Γεωρ. Παπαναγιώτου                                          Γεώργιος  Δημ. Παπαναγιώτου

                        
                                               
     Παναγιώτης Γεωρ. (Γιωργούλα ) Παπαναγιώτου              (Σύζ.  Παναγ. Γεωρ. Παπαναγιώτου)
                (1850 -         )                                                                                     (   ;    -      ;      )

                                                                     
      Παπα-Δημήτρης Παν. Παπαναγιώτου                                Βασιλική σύζυγος  Παπαδημήτρη 
                                                                                                                 (το γένος Ξενοκώστα)                                    (1889 -             )                                                                (1900 -           )                                                                                                 
                                              
      Παναγιώτης Δημ. Παπαναγιώτου                                              Γιάννης Δημ. Παπαναγιώτου

                                                    
      Λεωνίδας Δημ. Παπαναγιώτου                                               Σπύρος Δημ. Παπαναγιώτου   
                       Φωτο ;                                                                                     Φωτο ;

         Αρετή Δημ. Παπαναγιώτου                                              Παναγιώτα Δημ. Παπαναγιώτου


  7.  Γεώργιος Μπούρας 
(Γενάρχης)
 (Δεν υπάρχουν φωτογραφίες)

   
                           
               Ζαχαρίας Γεωρ. Μπούρας                                    Σύζυγος Ζαχαρ. Μπούρα                              
                        
                   Σπύρος Γεωρ. Μπούρας                              > Σύζ. Βασιλική (το γένος Παπαγιάννη)                                        
                                                
Ιωάννης Σπ. Μπούρας (Καψάλης)                                           Χαρίκλεια σύζ. Ιωαν. Μπούρα 
        (1878 -         )                                                                (το γένος Δημ. Δανιήλ)
                                                                                              (1875 -  ;    )
                                                
Κωνσταντίνος Ιωαν. Μπούρας                                              Βασιλική σύζ. Κων. Μπούρα
(1910 -       )                                                                         (1923 -             )

                                                  
Χαρίκλεια  Κων. Μπούρα                                                        Αγγελική  Κων. Μπούρα

                                                                 
              Ιωάννης Κων. Μπούρας                                                           Μαρία σύζυγος Ιωαν. Μπούρα            

                                                               
          Κωνσταντίνος Ιωαν. Μπούρας                                                              Βασιλική Ιωαν. Μπούρα
                                                       
Βασίλειος Σπ. Μπούρας (Νύχτος)                                                Σταυρούλα σύζ. Β΄.  Βασ. Μπούρα
                   (1886 -      )                                                               (Το γένος.Παπαναγιώτου - Κουδούνα)                                                                                                                        (1875 - 1977)                                        
                                                        
Σπύρος Βασ. Μπούρας                                                                Παναγιώτης Βασ. Μπούρας 
(1915 -         )                                                                               (1920 -          )

                                                     
             Δημήτριος Βασ. Μπούρας                                                                  Ανδρέας Βασ. Μπούρας                                         (1912 -     )                                                                               (1918 - 1947)                                                                                                                                   Ήρωας του Ρίμινι, θύμα
                                                                                                                του εμφυλίου το 1947

                                                        
              Βασίλειος Δημ. Μπούρας                                                                     Ανδρέας Δημ. Μπούρας

                                                                                     Ευαγγελία Δημ. Μπούρα                                                                             Μαρία Δημ. Μπούρα                       
                                                                                                               

            3. Γεώργιος  Παπαγεωργίου ή Παπαγεωργόπουλος
                       >  Σύζυγος : Μαρία Κων. Παπαναγιώτου -"Κουδούνα"

                                        Α΄ Γενεά (Γενάρχης)  
                                                  

                                           
 Δημήτριος Γεωρ. Παπαγεωργίου                                       Παναγιώτης Δημ. Παπαγεωργίου
                     (Μητρέσας)


           
 Παναγιώτης Παν. Παπαγεωργίου                           Αθανάσιος Παν. Παπαγεωργίου

                        Φωτο                                                                                     Φωτιο

Δημήτριος Παν. Παπαγεωργίου                                         Λαμπρινή Παν. Παπαγεωργίου

                      Φωτο                                                                                    Φωτο

Ευάγγελος Δημ. Παπαναγιώτου                                          Δημήτριος Ευαγ. Παπαγεωργίου                  4.   Αθανάσιος  Τσικούρας (Τσικρογάλλος) 
                             > Σύζυγος : Λεμονιά Κων. Παπαναγιώτου -"Κουδούνα"                                                 
                                                                Α΄ Γενεά (Γενάρχης)
                                                        


                                      
        Κωνσταντίνος Αθ. Τσικούρας                                    Αικατερίνη σύζ. Κων/νου Τσικούρα
                                                                                                             (Το γένος Ραχούτη)

                        Φωτο                                                                                      Φωτο
                                                              
                                                                                        
    Αθανάσιος Κων. Τσικούρας                                                         Ελένη συζ. Αθαν. Τσικούρα                  

                                                        
       Κωνσταντίνος Αθ. Τσεκούρας                                                 Νικόλαος Αθ. Τσεκούρας
Φωτο                                                                                                               Φωτο

Γεώργιος  Ηλ. Τσεκούρας                                                         Μαλάμω  συζ. Γεωρ, Τσεκούρα                                                                                                                                           
              

Νικόλαος Γεωρ. Τσεκούρας                                                           Γεωργιος Νικ. Τσεκούρας                 Φωτο                                                                                                         Φωτο

Παναγιώτης Ηλ. Τσεκούρας                                                                   Ηλίας Παν. Τσεκούρας
                 Φωτο                                                                                                          Φωτο

Νικόλαος Παν. Τσεκούρας                                                                Παναγιώτης Νικ. Τσεκούρας
                Φωτο                                                                                                             Φωτο

Αθανάσιος Παν. Τσεκούρας                                                            Κωνσταντίνος Παν. Τσεκούρας                                                       5. Σπύρος  Τσεκούρας

                                                               Α΄ Γενεά (Γενάρχης)             
                                                                                                                       
   
                                        
                  Ευάγγελος Σπ. Τσεκούρας                                             Σπύρος Ευαγ. Τσεκούρας


                 Φωτο                                                                                  Φωτο


   Ευαγγελος Σπ. Τσεκούρας                                      (................. Ευαγ. Τσεκούρας)


          Φωτο                                                                                       Φωτο
     

Γεώργιος Ευαγ. Τσεκούρας                                             Ευάγγελος Γεωρ. Τσεκούρας

          Φωτο


Ιωάννης Ευαγ. Τσεκούρας
  Φωτο (υπάρχει)                                                                              Φωτο
         
           1879
Αθανάσιος  Σπ. Τσεκούρας                                             Μαρία Αθ. Τσεκούρα


         Φωτο                                                                                       Φωτο


Νικόλαος Αθ. Τσεκούρας                                             Παναγιώτα Αθ. Τσεκούρα           
 Σπύρος Αθ. Τσεκούρας


Αθηνά Αθ. Τσεκούρα                                             


         Φωτο                                                                              Φωτο

Αθανάσιος Σπ. Τσεκούρας                                    Ευάγγελος Σπ. Τσεκούρας

      
         Φωτο                                                                             Φωτο


Ευαγγελία Σπ. Τσεκούρα                                       Ηλίας Σπ. Τσεκούρας


          Φωτο                                                                           Φωτο

Κωνσταντίνος Αθ. Τσεκούρας                              Αθανάσιος Κων. Τσεκούρας


         Φωτο                                                                          Φωτο


Ελένη Κων. Τσεκούρας                                           Λαμπρινή Κων. Τσεκούρα


                    

                                            6. Δημήτριος Γ. Δανιήλ
                              > Σύζυγος: Αγγελική Κων.  Παπαναγιώτου - "Κουδούνα"

                      Α΄ Γενάρχης                     

                                                      
                                Ιωάννης  Δημ. Δανιήλ                                                  Μαρία συζ. Ιωαν. Δανιήλ
                             (1864 - 1948)                                                                        (1866 - 1950)
                   
                                                        
                       Νικόλαος Ιωαν. Δανιήλ                                             Βασιλική συζ. Νικ. Δανιήλ 
                             (1892 - 1978)                                                                   (1898 - 1980)
                 
                                                         
                        Δημήτριος Νικ. Δανιήλ                                                  Αικατερίνη συζ. Δημ. Δανιήλ
                            (22 - 5 - 1925)                                                                  (1924 - 1997)                       
                   
                                        
                       Μαρία Δημ. Δανιήλ                                                               Κων/νος Πάλλης
                           (30 - 10 - 1951)                                                         (Σύζ. Μαρίας Δ. Δανιήλ)


                                
                     Νικόλαος Δημ. Δανιήλ                                               Παγώνα (Νίτσα) συζ. Νικ Δανιήλ
                           (3 - 9 - 1955)                                                       
      
                  
       Δημήτριος Νικ. Δανιήλ             Σπύρος Νικ. Δανιήλ                     Παναγιώτης Νικ. Δανιήλ
          
                    

                                                 
          Ανδρέας Νικ. Δανιήλ                                                  Θεοδώρα συζ. Ανδρ. Δανιήλ

Βασιλική Ανδρ. Δανιήλ       Καλυψώ Ανδρ. Δανιήλ     Νικόλαος Ανδρ. Δανιήλ
                                                                                                   

                                                  
                  Ιωάννης Νικ. Δανιήλ                                                          Αικατερίνη συζ. Ιωαν. Δανιήλ                
                                                             
                Νικόλαος Ιωαν. Δανιήλ                                                              Βασιλική Ιωάν. Δανιήλ

                                           
             Βασίλειος Ιωαν. Δανιήλ                                                       Ελένη σύζ. Ιωαν. Δανιήλ                                 (1894 -              )                                                             (το γένος Σπύρου Ρένιου)
                                                                                                                      (1895 -               )
                                          
                Ιωάννης Βασ. Δανιήλ                                                       Ελένη σύζ. Ιωαν. Δανιήλ 
                                                                                                         (το γένος Κων. Σπ. Πιλάτου)
                      (1923 -           )                                                                          (1923 -        )  

                 


                                       
                      Σπύρος Βασ. Δανιήλ                                                 Γεώργιος Βασ. Δανιήλ
                   
                   
                   Δημήτριος Βασ. Δανιήλ

                                                                               Φωτό

                                                          1894  Βασίλειος Ιωαν. Δανιήλ
                                                         Φωτό                                                                          Φωτό

            
 1923 Ιωάννης  Βασ. Δανιήλ                                           Μαρία Ιωαν. Δανιήλ                                                                                            

                                                        Βασίλειος Ιωάν. Δανιήλ
1927  Σπύρος Βασ. Δανιήλ                                   Κατερίνα, Μαρία, Βασίλειος                  

1939  Γεώργιος Βασ. Δανιήλ                              Ελένη, Βασίλειος


1934 Δημήτριος Βασ. Δανιήλ                           Βασίλειος, Ευάγγελος

                       

                              7. Αθανάσιος Γεωρ. Θέος
                                                 > (Σύζυγος Ελένη Ζαχ. Αλεξίου)                                  

Γενάρχης
                                                
                                  
Δημήτριος Αθαν. Θέος                                           Στυλιανή σύζ. Δημητρίου Θέου
                                                                                (το γένος Γεωργίου Δημ. Δανιήλ)
(1907 -          )                                                                  (1901 -        )

                                                   
Γεώργιος Δημ. Θέος                                                      Παναγιώτα σύζ. Γεωρ. Θέου
                                                           
Αθανάσιος Δημ. Θέος                                            Μαρία σύζ. Βασιλείου Κραβαρίτη
                                                                                  (το γένος Δημητρίου Αθ. Θέου)

                           8. Ελευθέριος Παπαγιάννης
                                                    (Σύζυγος --> Μάρθα Πανάγου) 
                                                                      Α΄ Γενεά
                                                  

                                               
Νικόλαος Ελ. Παπαγιάννης                                         Ελένη σύζυγος Νικ. Παπαγιάννη (Νικολάκαινα)
         (Νικολάκης)                                                        (αδελφή της Αθηνάς συζ. Ευαγ. Παπαναγιώτου)

                                                
Ελευθέριος Νικ. Παπαγιάννης                                         Ασπασία σύζ. Ελευθ. Παπαγιάννη 
                                                                                           (το γένος Βάρσου)

                                                  
Δημήτριος Ελευθ. Παπαγιάννης                                            Παναγιώτης Ελευθ. Παπαγιάννης

             
   Νικόλαος Ελευθ. Παπαγιάννης      
                                      9.  Ζάχος Αλεξίου
                                       --> Σύζυγος: Σοφία ...;   

Ζάχος  Αλεξίου (Γενάρχης)

                                        
   
                Ευάγγελος Ζαχ. Αλεξίου                                         Σταυρούλα  σύζ. Ευαγ. Αλεξίου                                                                                                (το γένος Πλατανιά)
                                                                
Κωνσταντίνος Ευαγ. Αλεξίου                                                     Αικατερίνη σύζ. Κων Αλεξίου   
                                                                                                         (το γένος Τσεκούρα)  

                                                                    
      Δημήτριος Κων. Αλεξίου                                                                    Ανδρέας Κων. Αλεξίου

                                                        
         Μαρία Κων. Αλεξίου                                                                  Ευαγγελία Κων. Αλεξίου

          

          Ειρήνη Κων. Αλεξίου


10. Δημήτριος Αλεξίου
Σύζυγος : Ελισάβετ ... 
Δημήτριος  Αλεξίου (Γενάρχης)
  
                                                          
       Αθανάσιος Δημ. Αλεξίου                                                            Βασιλική σύζ. Αθανασίου Αλεξίου
              (Πουρνάρας)                                                                                   (το γένος Ραχούτη)              
                                   
Τα αδέλφια : Δημήτριος, Κωνσταντίνος, Ιωάννης, Γεώργιος, Ελένη & Νικόλαος Αθαν. Αλεξίου (Πουρνάρα)     11. Γεώργιος Πιλάτος
(Γενάρχης)
Σπύρος Γεωρ. Πιλάτος (Κορούλας)

                                                  
 Κωνσταντίνος Σπ. Πιλάτος                                                     Λεμονιά σύζ. Κων/νου Πιλάτου

                                                     
               Σπύρος Κων. Πιλάτος                                                                  Σταυρούλα συζ. Σπ. Πιλάτου

                                                     
Νικόλαος Σπ. Πιλάτος                                                              Βασιλική σύζ. Νικ.Πιλάτου

                                                           
Σπύρος Νικ. Πιλάτος                                                                  Δημήτριος Νικ. Πιλάτος

                                                           
Αγγελική Νικ. Πιλάτου                                                                   Μαρία Νικ. Πιλάτου

            
           Αθηνά Νικ. Πιλάτου